مشاور بازاریابی و فروش گردشگری وهتل داری

ارائه مشاوره کاربردی در زمینه بازاریابی و فروش گردشگری و هتل داری

مشاور بازاریابی و فروش گردشگری وهتل داری - « سوابق اجرائی ، علمی ، آموزشی وتشویقی مدیر وبلاگ »

احمد دیناری
مشاور بازاریابی و فروش گردشگری وهتل داری ارائه مشاوره کاربردی در زمینه بازاریابی و فروش گردشگری و هتل داری

« سوابق اجرائی ، علمی ، آموزشی وتشویقی مدیر وبلاگ »

 

     سوابـق اجرائـی ومديريتي:

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان خراسان شمالی85- 86

-   مدير خانه جهانگردي استان خراسان رضوي

- مسئول امور دفاتر وشركتهاي خدمات مسافرتي وگردشگري خراسان رضوي در حال حاضر

- كانديداي مستقل هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ازحوزه انتخابيه مشهدوكلات(اسفند86)

- كانديداي منتخب شهرداري شهرنيشابور(سال86)

-   نائب رئیس ودبیرکمیته گردشگری سلامت استان خراسان شمالی

-   نائب رئیس کمیته راهبردی گردشگری ورزشی استان خراسان شمالی

-   عضو کمیته گردشگری روستائی وعشایری استان خراسان شمالی

-   قائم مقام ومدیراجرائی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان خراسان شمالی86

-  نائب رئیس کمیته طبیعت گردی (اکوتوریسم ) استان خراسان شمالی

-  کارشناس مسئول بازاریابی وتبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی

- كارشناس ارشدآموزش جهانگردي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان رضوي

- مسئول دبيرخانه كارگروه گردشگري وميراث فرهنگي استان خراسان رضوي

- دبیرشورای سیاستگذاری کارگروه گردشگری ومیراث فرهنگی استان خراسان رضوی

مسئول امورکانون هماهنگی ملی گردشگری وکارگروه گردشگری ومیراث فرهنگی خراسان رضوی

عضو شورای فنی وبرنامه ریزی گردشگری استان خراسان رضوی

مسئول اجرایی ساماندهی واحدهای اقامتی فاقد مجوز مشهد مقدس 1384

- كارشناس اكوتوريسم(طبيعت گردي)سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان رضوي

- مسئول پايگاههاي اطلاع رساني گردشگري سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان رضوي

-  دبیر کمیته اسکان زائرین وگردشگران ستاد تسهیلات زائرین مشهد مقدس 84-1383

-  مسئول بازاریابی خارجی چهارمین نمایشگاه بین المللی جهانگردی میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی

- مسئول امور نمايشگاههاي گردشگري (داخلي وخارجي) سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان رضوي

- مسئول امور مراكز تفريحات وسرگرمي(تعطيلات) سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان رضوي

- مسئول كميته اطلاع رساني،آمار ونظرسنجي ستادتسهيلات سفرهاي نوروزي88 استان خراسان رضوي

- عضوكميته تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي-فرهنگي واجتماعي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان رضوي

- عضو کمیسیون موافقت اصولی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی .

-   معاون اسکان ستاد نظارت برسفرهای نوروزی سال 1385 خراسان رضوی

مسئول کمیته اسکان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی 1384 خراسان رضوی

مسئول کمیته اموراستانها وعضو ستاد اجرایی پنجمین نمایشگاه جهانگردی ، میراث فرهنگی ، صنایع وابسته مشهد1385

مسئول کمیته اسکان وتشریفات دومین همایش علمی ، پژوهشی جاده ولایت ، پاییز 1385

- مسئول هماهنگي امور استاني ستاد تسهيلات سفرهاي خراسان رضوي- ويژه نوروز89

دبیر سرویس گردشگری ماهنامه زائر (آستان قدس رضوی )

نماینده تام الاختیار سازمان ایرانگردی وجهانگردی درکارگروه آمایش ، جمعیت ومحیط زیست استان خراسان 1384-1382

نماینده تام الاختیار سازمان ایرانگردی وجهانگردی خراسان درکمیسیون توسعه وعمران کارگروه آمایش استان خراسان 1384-1382

نماینده تام الاختیار سازمان ایرانگردی وجهانگردی خراسان درکمیسیون های آمایش وGIS کارگروه آمایش ومحیط زیست استان خراسان 84-1383

کارشناس امورهتل ها وهتل آپارتمانها،دفاترخدمات مسافرتي وسفره خانه هاي سنتي سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوي

-  مسئول اجرایی فصلنامه نصرسپید لشکر5 نصرخراسان 1381

·        سوابـق علمـی :

- عضو شوراي راهبردي قطب گردشگري مذهبي جهاد دانشگاهي مشهد.

- داور علمي طرحهاي پژوهشي گردشگري شهري مركز پژوهشهاي شوراي اسلامي شهر مشهد

- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد:رشدفيزيكي شهرمشهدوروندادغام روستاهاي پيرامون درآن

مؤلف کتاب تخصصی « گردشگری شهری درایران وجهان » انتشارات واژگان خرد مشهد ، زمستان 1384

تألیف ونگارش کتاب « مشهد الرضا » راهنمای گردشگری مشهد فروردین 1384

- استاد مشاورپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، شاخه تجارت الکترونیک تحت عنوان « تجارت الکترونیک ونقش آن درتوسعه گردشگری استان خراسان رضوی» خانم خسروی سال 1385

همکار اصلی طرح پژوهشی « بررسی وضعیت واحدهای اقامتی فاقدمجوزمشهدمقدس وراهکارهای ساماندهی» دکتر محمد جعفرزمردیان اسفند1382 ، سازمان ایرانگردی وجهانگردی خراسان

- مولف كتاب گردشگري در20كشورجهان،انتشارات واژگان خرد- مشهد بهار 89

*    مقـالات :

- آب وهوا وگردشگری بولتن علمی پژوهشکده اقلیم شناسی ، شماره دوم ، تابستان 1383

- شهرهای مذهبی وزیارتگاهی وعملکرد گردشگری آنها ماهنامه بین المللی گردشگری ومیراث فرهنگی گشت وگذار شماره 7و8 خرداد 1384

- بررسی وضعیت صنعت گردشگری درکشورترکیه ماهنامه بین المللی گردشگری ومیراث فرهنگی گشت وگذار شماره 12 ، دی وبهمن 1384

- قبرس ، سرزمین الهه عشق وزیبایی ماهنامه بین المللی گردشگری ومیراث فرهنگی مسافران               تابستان 83 ، شماره 25 .

- شهرک ییلاقی وتفریحی طرقبه ونقش گردشگری درتوسعه آن ماهنامه بین المللی گردشگری ومیراث فرهنگی مسافران فروردین 83 شماره 24

- کاربری جهانگردی وپذیرایی درطرح جامع شهر مشهد ماهنامه بین المللی زائر ، اردیبهشت 82

بررسی وارزیابی طرح جامع گردشگری شهرمشهد - ماهنامه بین المللی زائر، آذرماه 1382-شماره 108

- شهرهای مذهبی ازنگاه سیاحان وجهانگردان ماهنامه بین المللی زائر،     شماره 111

- گردشگری درعربستان سعودی- ماهنامه بین المللی زائر

- جهانگردی سالمندان ماهنامه بین المللی زائر ، آبانماه 1383 شماره 119

- مديريت اكوتوريسم- فصلنامه بين المللي هتلداري وصنايع وابسته هتل گستر- شماره 1،تابستان88

- قوانين ومقررات مربوط به حمل سلاح شكاري توسط جهانگردان در ايران- فصلنامه بين المللي هتلداري وصنايع وابسته هتل گستر-شماره 3- بهار 89

- گردشگري در كشور سوريه- ماهنامه گردشگري قصرنامه ،تابستان88

- چاپ مقالات وگزارشات مختلف درزمینه مسائل شهری وتوریستی درهفته نامه های شهرآرا (شهرداری مشهد) وآساره (گردشگری )-

کارشناس آماروتحقیقات سازمان میراث فرهنگی وگردشگری خراسان 1383.

-  مسئول وعضو کمیته پژوهشی گردشگری شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی .

-  عضو مؤسسه تحقیقاتی زمین سبز.

وساير...

·        سوابـق آموزشـی :

- مدرس دانشگاههاي علمي كاربردي و غير انتفاعي  (مقطع كارداني) : (دروس تخصصي : امور مسافرت وصدور بليط- شناخت صنعت گردشگري- شناخت روحيات ملل- قوانين ومقررات مربوط به خارجيان جغرافياي ايرانگردي - )

- مدرس دانشگاه پيام نور مشهد در رشته مديريت جهانگردي

- مدرس مركز آموزش خدمات گردشگري وهتلداري فني وحرفه اي خراسان رضوي( توانايي مديريت بازار گردشگري(مديريت بازاريابي گردشگري)

- مدرس مراکز آموزش جهانگردی تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري(بازاريابي وفروش در دفاتر خدمات مسافرتي وگردشگري اكوتوريسم اصول مديريت هتلداري)

- تدریس 16 ساعت دوره شناخت صنعت جهانگردی وبازاریابی وتبلیغات برای رؤسا وکارشناسان ادارات شهرستانهای استان خراسان رضوی

- تدریس 16 ساعت دوره شناخت صنعت جهانگردی وبازاریابی وتبلیغات برای رؤسا وکارشناسان ادارات شهرستانهای استان خراسان شمالی

-  طی دورۀ آموزشی كارشناس ارزیاب عامل تطبیق استانداردهای فنی کیفیت خدمات گردشگری ودریافت گواهینامه

-  طی دورۀ آموزشي سرگروه ارزیاب عامل تطبیق استانداردهای فنی کیفیت خدمات گردشگری ودریافت گواهینامه

- طی دوره آموزشي مدیریت واحدهای اقامتی ودریافت گواهینامه

- طی دوره آموزشي ICDL ودریافت گواهینامه 7 دوره ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی

-  طی دوره آموزشي بازاریابی خدمات مسافرتی وگردشگری (ویژه مدرسین ) ودریافت گواهینامه

- طی دوره آموزشي بازاریابی وتبلیغات ودریافت گواهینامه

-  طی دوره آموزشي مهارت بازاریابی وبازارسازی ودریافت گواهینامه

-  طی دوره آموزشی اعتبارات پژوهشی بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه

 ودریافت گواهینامه

- طي دوره آموزشي مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي واخذ گواهينامه

- طي دوره آموزشي مديريت ماركتينگ گردشگري ومسافرتي- و اخذ گواهينامه از كشور تايلند.

- پذيرش در دوره آموزشي جهانگردي يكماهه در كشور ژاپن (سال 1386)

-  شرکت درسمینار جایگاه ICDL درایران و140 کشوردنیا وأخذ گواهینامه مربوطه

- طي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان واخذ گواهينامه هاي مربوطه

ساير....

·        تقـدیـرنـامـه ها :

- دريافت ديپلم افتخارخادم برتر(كارمندنمونه) صنعت گردشگري ايران درجشنواره برترين هاي صنعت گردشگري كشور درمهرماه87- تهران

-  دریافت تقدیرنامه ازجناب آقای مهندس مشائی معاون رئیس جمهورورئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری کشوربه عنوان خادم برترصنعت گردشگری

-  دریافت تقدیرنامه ازجناب آقای مهندس مشائی معاون رئیس جمهورورئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی جهت برگزاری باشکوه پنجمین نمایشگاه بین المللی جهانگردی ، میراث فرهنگی وصنایع وابسته درمشهد.

-  دریافت تقدیرنامه از جناب آقای رسولی ،استاندارخراسان جهت تدوین چشم انداز 20 ساله گردشگری استان خراسان 1383

- دريافت تقديرنامه از معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري كشور و استاندار خراسان رضوي جهت فعاليت مستمر و اجرايي در ستاد تسهيلات سفرهاي خراسان رضوي- ويژه نوروز 89

-  دریافت تقدیرنامه از استاندارخراسان شمالی (مهندس همتی ) ورئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری جهت اجرای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی 86 استان .

- دریافت تقدیرنامه از فرماندار شهرستان مشهد (مهندس حسینی ) جهت کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائرین مشهد 1383و1384 .

- دریافت تقدیرنامه از فرماندار شهرستان طرقبه وشانديز به پاس فعاليت و همكاري مستمر ومجدانه با ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي89 شهرستان طرقبه وشانديز

-  دریافت تقدیرنامه از رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی جهت روز جهانی جهانگردی .

-  دریافت تقدیرنامه از رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی جهت پنجمین نمایشگاه بین المللی جهانگردی وصنایع وابسته مشهد .

- دریافت تقدیرنامه از رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی جهت چهارمین نمایشگاه بین المللی جهانگردی وصنایع وابسته مشهد.

-   دریافت تقدیرنامه از رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی جهت ستاد تسهیلات نوروزی سال 86 خراسان رضوی

-   دریافت تقدیرنامه از رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی جهت ستاد تسهیلات نوروزی سال 85 خراسان رضوی .

-  دریافت تقدیرنامه از رئیس سازمان ایرانگردی وجهانگردی خراسان

- دریافت تقدیرنامه از رئیس سازمان ایرانگردی وجهانگردی خراسان جهت ستاد نظارت برسفرهای نوروزی سال 1383 خراسان .

-  دریافت تقدیرنامه از رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی جهت ارائه دیدگاههای کارشناسی درکمیته تدوین اسناد توسعه شهرستانهای استان خراسان رضوی .

- دريافت تقديرنامه ازمراكز آموزش جهانگردي

- دريافت تقدير نامه از رؤساي اتحاديه هاي هتلداران، هتل آپارتمان داران، مهمانپذيران وانجمن صنفي كارفرمايي دفاتر خدمات مسافرت هوايي وجهانگردي استان (هفته گردشگري- مهرماه 88)

- دريافت تقدير نامه از معاون امور گردشگري سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري كشور به خاطر فعاليت در ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي 88 استان خراسان رضوي

- دريافت تقدير نامه از موسسات ومراكز آموزش جهانگردي به خاطر تدريس وانتقال دانش علمي وعملي گردشگري به دانشجويان در سالهاي مختلف

 و دهها تقدير نامه ديگر....تاريخ : سه شنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۰ | 14:42 | نویسنده : احمد دیناری |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.