مشاوره و آموزش بازاریابی و فروش گردشگری

ارائه مشاوره و آموزش های کاربردی در زمینه بازاریابی و فروش گردشگری و هتل داری

مشاوره و آموزش بازاریابی و فروش گردشگری - آشنايي با ايكائو

احمد دیناری
مشاوره و آموزش بازاریابی و فروش گردشگری ارائه مشاوره و آموزش های کاربردی در زمینه بازاریابی و فروش گردشگری و هتل داری

آشنايي با ايكائو

 

ايکائو يا ICAOدر تاريخ 7 دسامبر 1944 در ضمن تنظيم و امضا پيمان حمل و نقل هوايي مرسوم به پيمان شيکاگو تشکيل گرديد. اما موجوديت آن به طور رسمي در سال 1947 اتفاق افتاد و اولين جلسه آن در 6 مي 1947 تشکيل گرديد و در 28 مي اعضاء شورا انتخاب گرديدند. دولت ايران نيز در سال 1327 هجري شمسي رسماً به پيمان شيکاگو و در نتيجه به ايکائو پيوست.

پيمان شيکاگو در 96 ماده تدوين شده و در ضمن آن بر اصول کلي حقوق بين المللي و هوانوردي از جمله اصل حاکميت دولت ها بر قلمرو و تابعيت هواپيما تاکيد دارد. بر اساس توافق مقر سازمان در مونترال كانادا ميباشد.

منشور ايكائو

 • اطمينان از رشد منظم و ايمن هواپيمائي كشوري بين المللي در سراسر جهان
 • تشويق صنعت و طراحي هواپيما براي مقاصد صلح جويانه
 • ترغيب توسعه خطوط هوائي،فرودگاه ها و تسهيلات هوانوردي براي هواپيمائي كشوري بين المللي
 • پاسخ به نياز مردم جهان به حمل و نقل هوائي ايمن ،منظم،كارا و با صرفه
 • جلوگیري از تضييع اقتصادي ناشي از رقابت مضره
 • حفظ حقوق دول عضو و تامين فرصت مساوي براي اعضاء براي برقراري سرويس هوائي بين المللي
 • از بين بردن تبعيض ميان كشورهاي عضو
 • افزايش ايمني پروازها در ناوبري بين المللي
 • ارتقاء عمومي همه ابعاد هوانوردي
 • و به طور كلي تعميم و توسعه كليه امور پشتيباني هواپيمائي كشوري بين المللي

 

hinhtاهداف ايكائو 2005-2010

 • سلامت و ايمني پرواز
 • امنيت پرواز
 • حفاظت محيط زيست
 • ارتقاء کارايي عمليات هواپيمايي کشوري
 • استمرار عمليات هواپيمايي کشوري

قانون و مقررات و تحکيم حاکميت قانون بر هواپيمايي کشوري

 

انكس هاي ايكائو

ضمایم پیمان شیکاگو، انکس های ICAO ، حاوی مقررات بین المللی هواپیمایی کشوری میباشد که بصورت مقررات توصیه شده طبق ماده 37 پیمان شیکاگو توسط ICAO تهیه و منتشر میگردد.این ضمایم بطور خلاصه بشرح زیر است :

 •  انکس 1 : حاوی قوانین و مقررات بین المللی در زمینه آموزش و امتحان در مورد صدور گواهینامه های خلبانی،مهندسی پرواز و تعمیر و نگهداری هواپیما و گواهینامه های مربوط به تعمیر و نگهداری وسایل رادیویی و دستگاه های ناوبری و آلات دقیق هواپیما و همچنین گواهینامه های مراقبت پرواز و عملیات شرکت های هواپیمایی می باشد. (Personnel Licensing)
 • انکس 2 : قواعد و مقررات بین المللی برای خلبانان و کارکنان مراقبت پرواز در زمینه بعضی از نکات که در هوا باید مورد توجه قرار گیرد،میباشد.از جمله این قواعد و مقررات حق تقدم هواپیما ها نسبت به یکدیگر در هواست (Rules Of The Air)
 • انکس 3 : در مورد هواشناسی و حاوی مقررات بین المللی در زمینه هواشناسی هواپیمایی میباشد (Meteorological service For International Air Navigation) 
 • انکس 4 : در زمینه نحوه تهیه و انتشار نقشه های هواپیمایی میباشد (Aeronautical Charts) 
 • انکس 5 : واحد های اندازه گیری مورد استفاده در هواپیمایی کشوری را مشخص کرده است (Units Of Measurement To Be Used in Air and Ground Operations)
 • انکس 6 : مربوط به عملیات هواپیمایی میباشد و در آن مقررات بین المللی مربوط به نحوه کار شرکت های هواپیمایی و نحوه استفاده از هواپیما از لحاظ عملیاتی درج گردیده است . (Operation Of Aircraft-Airplanes)
  این انکس دارای دو بخش است :
  - یک بخش مربوط به عملیات شرکت های هواپیمایی است که در مقابل دریافت وجه بهره برداری مینماید
  - بخش دیگر مربوط به عملیات هواپیمایی میباشد که جنبه خصوصی دارند و مجاز به دریافت وجهی برای حمل بار و مسافر نیستند که به General Ariction معروف هستند
 • انکس 7 : در این انکس مقررات بین المللی ثبت هواپیما ها درج شده و علامت ثبت تخصیص یافته به کشور های مختلف جهان و همچنین مقررات مربوط به نحوه رنگ آمیزی علایم ثبت و شناسایی مشخص شده است. (Aircraft Nationality and Registration Marks) 
 • انکس 8 : حاوی مقررات بین المللی ساخت و نگهداری هواپیما میباشد (Airworthiness Of Aircraft) 
 • انکس 9 : حاوی مقررات بین المللی در مورد تسهیلات رفت و آمد مسافرین و ترخیص بار مانند مقررات گمرکی و گذرنامه میباشد (Facilitations) 
 • انکس 10 : حاوی مقررات مربوط به ساخت و نصب و نگهداری دستگاه های ارتباطی و ناوبری و رادار  و نحوه تهیه و مخابره تلکس های هواپیمایی میباشد. (Telecommunications) 
 • انکس 11 : حاوی مقررات مراقبت پرواز (Air Traffic Services)
 • انکس 12 : حاوی مقررات تجسس و نجات میباشد (Search and Rescue)
 • انکس 13 : حاوی بررسی و پیشگیری سوانح (Aircraft Accident and Incident Investigation) 
 • انکس 14 : در این انکس خصوصیات فرودگاه های بین المللی از نظر حداقل طول و عرض و استقامت باند و تاکسی رو ها و سایر محموله های فرودگاهی و همچنین مقررات بین المللی احتراز از نصب موانع در فرودگاه ها و نیز حداقل احتیاجات آتش نشانی و بعضی از سایر خدمات فرودگاهی درج شده است (Aerodromes) 
 • انکس 15 : حاوی مقررات بین المللی در مورد دریافت بررسی و انتشار اطلاعات هواپیمایی از طریق صدور نوتم و تهیه کتاب (A.I.P کتاب اطلاعات هواپیمایی کشوری) می باشد. (Aeronautical Information Services) 
 • انکس 16 : حاوی مقررات بین المللی احتراز از صدای نا هنجار هواپیما ها(NOISE) و احتراز از آلوده کردن محیط زیست از طریق مواد سمی خروجی از Exhaust موتور میباشد (Environmental Protection) 
 • انکس 17 : حاوی مقررات بین المللی در زمینه امنیت هواپیمایی میباشد و هدف آن وضع مقررات درمورد هواپیما ربایی و اقدامات خرابکاری در هواپیمایی است (Security)
 • انکس 18 : مقررات بین المللی بسته بندی،انبار کردن و حمل بی خطر کالا های خطرناک (The safe Transport of Dangerous Goods by Air)

مناطق ايكائو

ICAO, External Relations and Public Information Office (EPO) 999 University Street, Montréal, Quebec H3C 5H7, Canada Tel.: +1 514-954-8219 Fax: +1 514-954-6077 SITATEX: YULCAYA Internet e-mail: icaohq@icao.int Internet ICAO home page: http://www.icao.int

  • AFRICA-INDIAN OCEAN (AFI) REGION;
  • ASIA (ASIA) REGION;
  • CARIBBEAN (CAR) REGION;
  • EUROPEAN (EUR) REGION;
  • MIDDLE EAST (MID) REGION;
  • NORTH AMERICAN (NAM) REGION;
  • NORTH ATLANTIC (NAT) REGION;
  • PACIFIC (PAC) REGION; and
  • SOUTH AMERICAN (SAM) REGION.

ICAO, Asia and Pacific Office 252/1 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Mail: P.O. Box 11, Samyaek Ladprao, Bangkok 10901, Thailand Tel.: +66 2 537 8189; Fax: +66 2 537 8199 Internet e-mail: icao_apac@bangkok.icao.int Internet home page: http://www.bangkok.icao.int/

ICAO, Eastern and Southern African Office United Nations Accommodation, Limuru Rd., Gigiri, Nairobi, Kenya Mail: P.O. Box 46294, 00100 GPO, Nairobi, Kenya Tel.: +254 20 7622 394, 7622 395, 7622 396, 7622 397 Fax: +254 20 7621 092, 7623 028 Internet e-mail: icao@icao.unon.org Internet home page: http://www.icao.int/esaf

ICAO, European and North Atlantic Office 3 bis villa Émile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France Tel.: +33 1 46 41 85 85; Fax: +33 1 46 41 85 00 CABLE: ICAOREP, Paris; SITATEX: PAREUYA; AFTN: LFPSYAYU E-mail: icaoeurnat@paris.icao.int Internet home page: http://www.paris.icao.int/

 

 

ICAO, Middle East Office Egyptian Civil Aviation Complex, Cairo Airport Road, Cairo, Egypt Mail: P.O. Box 85, Cairo Airport Post Office Terminal One, Cairo 11776, Arab Republic of Egypt Tel.: +20 2 267 4840; Fax: +20 2 267 4843 Internet e-mail: icaomid@cairo.icao.int Internet home page: http://www.icao.int/mid

ICAO, North American, Central American and Caribbean Office Av. Presidente Masaryk No. 29 - 3rd floor Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570 México, D.F. Mail: Apartado postal 5-377, C.P. 06500, México, D.F. Mail: 705 Martens, PMB MX34-300/439015, Laredo, Tx. 78041, U.S.A. Tel.: +52 55 52 50 32 11; Fax: +52 55 52 03 27 57; Cable: ICAOREP, México Internet e-mail: icao_nacc@mexico.icao.int Sale of publications e-mail: publications@mexico.icao.int Internet home page: http://www.icao.int/nacc

ICAO, South American Regional Office Av. Víctor Andrés Belaúnde No. 147 San Isidro Lima, Peru (Centro Empresarial Real, Vía Principal No. 102, Edificio Real 4, Floor 4) Telephone: +51 1 611 8686; Fax: +51 1 611 8689; SITATEX: LIMCAYA Internet e-mail: mail@lima.icao.int Internet home page: http://www.lima.icao.int

 

ICAO, Western and Central African Office 15, boulevard de la République, Dakar, Sénégal Mail: Boîte postale 2356, Dakar, Sénégal Tel.: +221 839 9393; Fax: +221 823 6926; Telex: SG61348 ICAOREP SG Cable: ICAOREP, Dakar; SITATEX: DKRCAYA Internet e-mail:

icaodkr@icao.sn Internet home page: http://www.icao.int/wacaf

 تاريخ : چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۸۸ | 15:27 | نویسنده : احمد دیناری |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.